Equip

Josep Mata

 

 

 

 

E-mail:

josepmata@advocatstortosa.org

Telèfon: 977-51 11 21

Mòvil:    617 125  200

 

 

 

Informació professional
 

 

Advocat col·legiat
Llicenciat en Dret

 

Titulació universitària oficial des de 1998

 

 

Especialitat:

 

Especialització en Jurisdicció de Menors
Especialització en Violència de Gènere i Domèstica

 

 

Certificacions:

 

​Certificat acreditatiu d'haver superat les proves de l'Escola de Pràctica Jurídica

Certificat d'Aptitud Professional atorgat pel Consejo General de la Abogacía Española

 

 

Cursos:
 

​Diploma en dret immobiliari

Diploma en dret de successions

Curs de dret concursal

Curs estat, ciutadania i societat civil

Curs sobre jurat, participació dels ciutadans