Equip

Ferran Mata

 

 

 

 

E-mail: 

ferranmata@advocatstortosa.org

Telèfon: 977-51 11 21

Mòvil:    667 28 32 43

 

 

 

Informació professional
 

 

Advocat col·legiat
Llicenciat en Dret
Llicenciat en Ciències del Treball
Diplomat en Relacions Laborals
Llicenciat en Comunicació

Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals

 

Titulació universitària oficial des de 1997

 

 

Especialitats:
 

Ordenació dels salaris en la jurisprudència (Ordinària) i doctrina judicial, especialitat de doctorat​​

Llibertat sindical en la jurisprudència (Constitucional/Suprem) i doctrina judicial, especialitat de doctorat​​

Fixació i modificació de condicions de treball en la jurisprudència (Ordinària) i doctrina judicial, especialitat de doctorat​

Negociació col·lectiva en la jurisprudència (Constitucional/Suprem) i doctrina judicial, especialitat de doctorat​

Prevenció de riscos en la jurisprudència (Ordinària Madrid/Catallunya/València) i doctrina judicial, especialitat de doctorat​

Docencia i investigació en Dret del Treball i de la Seguretat Social, especialitat de doctorat​

 

Certificacions:

 

 

Certificat acreditatiu d'haver superat les proves de l'Escola de Pràctica Jurídica

Certificat d'Aptitud Professional atorgat pel Consejo General de la Abogacía Española

 

 

Cursos:

 

Curs superior de sistemes integrats de gestió

Curs superior d'ergonomia i psicosociologia aplicada

Curs noves tecnologies aplicades a la gestió de recursos humans

Curs sobre relació de llocs de treball a les entitats locals

Curs estatut del treball autònom

Curs fiscalitat empresarial

Curs informació comptable a Europa

Curs superior h. industrial

Curs nou marc de relacions laborals

Curs sobre auditories de prevenció

Curs superior en seguretat en el treball

Curs règim jurídic de les administracions públiques